بهرخ فرزین فر (کارشناس مدیریت صنعتی)
وضعیت: آنلاین
استان خراسان شمالی
شهر بجنورد
هزینه مشاوره آنلاین (به دقیقه) 5000 تومان
درباره مشاور:

ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت صنعتی و امور مالی