استارت آپ سامیار فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نمود. اعضای تیم سامیار از متخصصین درحوزه های مختلف تشکیل شده است که دارای سوابق ارزشمندی در عرصه تولید سامانه ای هوشمند می باشند. این تیم به منظور بهینه سازی ساختار سامانه و اپلیکیشن سامیار از مشاورین خبره در حوزه های محتلف یاری گرفته است تا بتواند خدمات خود را در بالاترین سطح کیفی به متقاضیان ارائه نمایند.